Har du frågor eller vill ha hjälp eller rådgivning,
tveka inte att kontakta oss.

Kundtjänst och frågor inför köpet.
ring 0760-22 41 90 så hjälper vi dig.
Mejl – mejla din fråga till: info@dosmart.se

Kontor- och postadress: Norrevägen 23, 235 94 Vellinge
Lager & service: Fårabäcksvägen 31, 212 91 Malmö
Bankgiro 5320-6371
Organisatiosnr: 559152-0654